Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A6”

Data wpisu: 2017-06-06 12:38:00 Autor: Monika Kociela

 Obszar A6 obejmuje ulice:

Brukową, Kościelną, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkową, Kapliczną, Al. Piłsudskiego (część), Bracką i Graniczną. 

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Na obszarze zlokalizowane są ponadto: kościół, szkoła oraz zakłady usługowe.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w rejonie skrzyżowania ul. Granicznej i ul. Krajewskiego, włączenie w istniejący kolektor sanitarny w rejonie skrzyżowania ul. Granicznej i al. Piłsudskiego, włączenie do istniejącego kanału w ul. Granicznej oraz włączenie do istniejącej studzienki przy skrzyżowaniu ul. Granicznej oraz ul. Krajewskiego.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=3755 m oraz rurociągu tłocznego ok. L=56 m.

Planowany termin realizacji:

01.02.2018r. - 30.09.2018r.

Wykonawca:

Zakład Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę,Wiesław Kuczalski,

ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława.

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl