Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A5”

Data wpisu: 2017-06-06 12:36:00 Autor: Monika Kociela

 Obszar A5 obejmuje ulice:

Stefana „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cichą, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki (część), Piłsudskiego i Graniczną.

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Ponadto, na obszarze znajdują się szkoły oraz zakłady usługowe.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w ul. Szwejkowskiego, w istniejący kolektor sanitarny w ul. Granicznej oraz w istniejący kolektor sanitarny w rejonie Al. Piłsudskiego.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=2514 m oraz rurociągu tłocznego ok. L=7,5m.

Planowany termin realizacji:

19.04.2017 - 18.01.2018r.

Wykonawca:

Liderem Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c.,

ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława,

Partnerem Konsorcjum: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława.

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl