Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A1”

Data wpisu: 2017-06-06 12:27:00 Autor: Monika Kociela

 

Obszar A1 obejmuje ulice:

Olesin, Ogrodową, Olszynową, Kruczą, Sadową i Zabrody.

 

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w ul. Warszawskiej oraz w istniejący kanał sanitarny w ul. Płockiej.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=3029 m oraz rurociągu ciśnieniowego ok. L=136m.

Ze względu na brak możliwości podłączenia grawitacyjnego budynku mieszkalnego znajdującego się w zakresie projektu, zaplanowano 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków.

Planowany termin realizacji:

01.09.2017r. - 30.09.2018r.

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

 Lider Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c

ul. Nowoleśna 6a, 06-500 Mława,

Partnerem Konsorcjum:

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl