Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Mławianin Roku

Statut Kapituły tytułu Mławianin Roku

Data wpisu: 2016-06-08 18:28:00
Tytuł Mławianin Roku jest zaszczytnym uhonorowaniem mławian oraz inny osób spoza Mławy, które przyczyniły się do podniesienia prestiżu Miasta Mława oraz służyły całej społeczności Ziemi Mławskiej.

więcej

Nagroda "Mławianin Roku"

Data wpisu: 2016-06-08 00:00:00
Nagroda "Mławianin Roku" jest przyznawana corocznie od 1999 r. przez Radę Społeczno - Naukową Stacji St. Herbsta w Mławie. Przy wyborze kandydata do nagrody Kapituła uwzględnia opinię mieszkańców Mławy, ale także kieruje się swoją wiedzą o dorobku kandydata. Poniżej przedstawiamy sylwetki nagrodzonych, ich zdjęcia oraz obrazy rodzajowe na temat bohatera w cyklu "Mławianin Roku" wykonane przez mławskiego malarza Zdzisława Kruszyńskiego.

więcej

Nagroda Mławianin Roku 2015

Data wpisu: 2016-06-07 13:49:00
Nagroda Mławianin Roku 2015
ks. dr kanonik Ryszard Kamiński został uhonorowany tytułem Mławianin 2015 roku. Jest proboszczem parafii Świętej Trójcy. Ksiądz Kanonik ma ogromne zasługi w dziedzinie remontów mławskich kościołów – Świętej Trójcy i Św. Wawrzyńca, a także dzwonnicy i budynków parafialnych, które przyczyniły się do lepszej organizacji życia religijnego w Mławie, ale również znacząco przyczyniły się do poprawy wizerunku centrum miasta. W złożonych wnioskach podkreślano również zaangażowanie w życie społeczne miasta. Krzewienie historii, owocną współpracę z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, urzędami, uczelniami, szkołami i instytucjami kultury.

więcej

Nagroda Mławianin Roku 2014

Data wpisu: 2015-04-27 10:24:00
Nagroda Mławianin Roku 2014
Lidia – Halina Rzeplińska została uhonorowana tytułem Mławianin 2014 roku. Urodzona w Mławie, wieloletnia działaczka kultury, muzyk, choreograf, instruktor i kierownik Ludowego Zespołu Artystycznego „Mławiacy”. Na przestrzeni swojej wieloletniej pracy osiągnęła piękne rezultaty, ciesząc się w środowisku dużym autorytetem i uznaniem jako dobry organizator, obowiązkowy instruktor, animator kultury, propagator kultury ludowej ale przede wszystkim jako przyjaciel dzieci. Trudno zliczyć dla ilu osób p. Rzeplińska była nauczycielką muzyki i tańca nie tylko ludowego, zważywszy ,że jest to już kilka pokoleń jej wychowanków. Na przestrzeni tych ponad 50 lat poza nauczaniem muzyki, śpiewu i tańca p. Halina wpajała zasady pracy w grupie, wytrwałości w dążeniu do celu, obycia towarzyskiego, wrażliwości na piękno, ale przede wszystkim odwagi tak bardzo potrzebnej młodym artystom przed występem dla publiczności. Uczyła również miłości do folkloru, regionalizmu, kultury polskiej, polskich tradycji i wszystkiego co polskie, prezentując to jednocześnie na różnego rodzaju imprezach o zasięgu ogólnopolskim, jak również poza granicami naszego kraju. Pani Halina Rzeplińska była i jest po dziś dzień czynnym i zaangażowanym nauczycielem, kierownikiem, organizatorem, choreografem, instruktorem, garderobiana, krawcową oraz osobą , która z pełnym poświęceniem pełniła jeszcze wiele innych funkcji. Nieustannie dbała o to, aby zespół kultywując tradycje ludowe nadal cieszył oko, oraz był prawdziwa perełką, chlubą i wizytówką Naszego Miasta.

więcej

Nagroda Mławianin Roku 2013

Data wpisu: 2014-06-12 09:28:00
Nagroda Mławianin Roku 2013
Tytułem Mławianin 2013 Roku został uhonorowany Henryk Kacprzak. Jego kandydaturę zgłosił Klub Seniora „Pogodny Uśmiech” w Mławie, którego jest Prezesem. Pan Henryk to człowiek znany Mławianom ze swej działalności społecznej i zasług dla Miasta Mławy w dziedzinie kultury i sportu - przyjaciel dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych. Był trenerem i sędzią piłkarskim. Brał udział w biegach amatorów na olimpiadzie w Moskwie. Organizował rajdy rowerowe i biegi z okazji Święta Niepodległości. W 1989r. otrzymał medal MEN za zasługi w rozwoju szkolnej kultury fizycznej. W 1992r. otrzymał medal za zasługi w rozwoju sportu szkolnego. Był organizatorem powstania Międzyparafialnego Klubu Sportowego przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Prowadził „Zawkrzeński Rajd Rowerowy” Szlakiem Pamięci Narodowej”. Od 2004r. pan Henryk Kacprzak pełnił funkcję prezesa Klubu Seniora „Pogodny Uśmiech” w Mławie. Każdego roku Prezes wraz z członkami bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jako wolontariusz. Organizuje Dzień Dziecka, rajdy rowerowe dla dzieci i starszych. Prezes działa również jako członek Zarządu Działkowców.

więcej

Nagroda Mławianin Roku 2012

Data wpisu: 2013-05-15 12:32:00
Nagroda Mławianin Roku 2012
Nagrodę Mławianin Roku 2012 otrzymał dr Jerzy Kwiecień. W uzasadnieniu wykazano bezinteresowność, pasję i zaangażowanie w pracy społecznej i zawodowej. W sposób szczególny podniesiono wieloletnią działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie zarówno tę funkcyjną jak również organizacyjną i związaną z zachowaniem tradycji pożarnictwa mławskiego. Poza tym przez długi czas był radnym miejskim, działa dotychczas w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Mławskiej. Jako lekarz zawsze wykazuje ogromne poczucie etyki zawodowej. Jest kolekcjonerem, miłośnikiem historii regionalnej, uczestnikiem kwest na cmentarzu mławskim na renowacje grobów. W wydawnictwie Stacji Naukowej „Ziemia Zawkrzeńska” zamieścił kilka artykułów. Pełnił funkcje kierownicze w licznych placówkach służby zdrowia zarówno w Mławie jak też w b. województwie ciechanowskim.

więcej

Nagroda Mławianin Roku 2011

Data wpisu: 2012-07-03 08:45:00
Nagroda Mławianin Roku  2011
Tytułem Mławianin 2011 Roku został uhonorowany Jan Golec. Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie zgłosiło kandydaturę pana Jana Golca, do tytułu Mławianin 2011 roku, którą poparły również: NSZZ „Solidarność" oddział w Mławie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie.

więcej

Nagroda Mławianin Roku 2010

Data wpisu: 2011-05-11 14:28:56
Nagroda Mławianin Roku 2010
Mławianinem 2010 Roku został Henryk Antczak. Członkowie kapituły Mławianin Roku i nagrody honorowej im Józefa Ostaszewskiego przyznając jednogłośnie zaszczytne wyróżnienie podkreśli w uzasadnieniu, że laureat swoimi działaniami i zaangażowaniem przyczynił się wydatnie do rozwoju miasta Mławy. Przyznana nagroda to dowód uznania za wieloletnie zaangażowanie w działalność na polu zarówno gospodarczym, jak i kulturalnym. Burmistrz Miasta II kadencji samorządu w latach 1994 – 1998 oraz III kadencji samorządu - do końca maja 2002 r., od 1 czerwca do dnia dzisiejszego - Skarbnik Miasta Mława. Swoim zaangażowaniem spowodował, że w dużym stopniu Mława uzyskania wielomilionowe dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wiele inwestycji finansowych ze źródeł zewnętrznych. Należy również zaznaczyć, że to wielki społecznik, wieloletni działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, aktualnie jest wiceprezesem Zarządu Powiatowego. Jest również członkiem rady parafialnej w parafii Świętej Rodziny. Powszechnie znane było jego zaangażowanie w budowę tej świątyni. Jego praca i aktywność zyskała wysoką ocenę społeczeństwa, która przełożyła się na jego poparcie w wyborach na radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W 2006 uzyskał prawie 8 tys. głosów a w 2010 prawie 10 tys. głosów. Jest radnym wojewódzkim drugą kadencję oraz Przewodniczącym Komisji Budżetu. Za szczególne zasługi został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego oraz innymi odznaczeniami związanymi z oświatą, kulturą, pożarnictwem i obronnością kraju.

więcej

Nagroda Mławianin Roku 2009

Data wpisu: 2010-05-14 12:08:27
Nagroda Mławianin Roku 2009
za 2009 rok Mławianinem Roku został ksiądz kanonik Sławomir Kowalski. Od podstaw stworzył parafię, zbudował kościół, który jest ozdobą naszego miasta. Od początku istnienia parafii kształtuje życie duszpasterskie parafian. Powołał do życia wiele stowarzyszeń, zainicjował liczne działania kulturalne i sportowe na terenie parafii. Dobrze zasłużył się dla naszego miasta. Cechuje go wysoka kultura organizacyjna, osobista i moralna. Jest kapłanem, który potrafi słuchać i pomagać innym.

więcej

Nagroda Mławianin Roku 2008

Data wpisu: 2009-04-23 14:17:51
Nagroda Mławianin Roku 2008
w 2008 roku Mławininem Roku został Mirosław Koźlakiewicz. Aktualnie poseł na Sejm RP z okręgu ciechanowskiego. Wcześniej sekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka. Najważniejsze zasługi: zaangażowanie z utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie, pomocny w poszukiwaniu i pozyskaniu środków finansowych na inwestycje realizowane przez mławski samorząd, wspiera działalność i inicjatywy służące dobru społecznemu podejmowane przez różne organizacje i środowiska mławskie. Ambasador Mławy w Polsce. http://kozlakiewicz.pl/news/index.php?content=page&id=8

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl