Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data wpisu: 2017-12-20 08:56:00
dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Mikołaja Kopernika, Lasem Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr X/115/2015 z dnia 29 września 2015r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Mikołaja Kopernika, Lasem Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.12.2017r. do 26.01.2018r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1600. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.01.2018r. o godzinie 1700 w Sali Miejskiego Domu Kultury (1 piętro), 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Mława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2018r.

więcej

Stara Płocka, Płocka, Olesin, droga Nr 7 i tory kolejowe XXXVIII / 445 / 1997 z dnia 29.12.1997 r.

Data wpisu: 2014-04-04 15:11:00
Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 14, poz. 68, z dnia 12.05.1998r.

więcej

Dzierzgowska(Dzierzgowska , Daleka, Narutowicza) XXXVIII / 446 / 1997 z dnia 29.12.1997 r.

Data wpisu: 2014-04-04 15:08:00
Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 14, poz. 66, z dnia 12.05.1998r.

więcej

Zmiana Kopernika II (tereny dla kościoła) XXXV / 460 / 2002 z dnia 29.07.2002 r

Data wpisu: 2014-04-04 15:06:00
Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 14, poz. 67, z dnia 12.05.1998r.

więcej

Wójtostwo I - (Wójtostwo, Torfa Załęskiego, Nowoleśna, rz. Serach) VI / 49 / 2003 z dnia 31.03.2003 r.

Data wpisu: 2014-04-04 15:03:00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Nr 226 poz. 5921, z dnia 20.08.2003r.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl