Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Rejestr Instytucji Kultury

Data wpisu: 2013-02-13 11:01:00 Autor: Milena Kowalczyk

Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania zawartych  w nim danych

 Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu  prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. Nr 189) z dniem 21.05.2012r. organizator instytucji kultury został zobowiązany do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w formie elektronicznej.

Rejestr prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19 dla następujących instytucji kultury:

  1. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
  2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie
  3. Miejskiego Domu Kultury w Mławie

Dodatkowo, dla każdej instytucji kultury odrębnie prowadzona jest w postaci elektronicznej księga rejestrowa.

 Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

  • otwarty dostęp do rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej – na wniosek.

Udostępnianie danych za pośrednictwem BIP odbywa się bezpłatnie.

Wydanie odpisu jest odpłatne. Wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.). 

Załączniki

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl