Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Konta bankowe

Data wpisu: 2012-03-13 10:29:00 Autor: Cezary Lewandowski

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Bank Zachodni WBK S.A.

nr 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- opłaty skarbowej,

- opłaty targowej,

- opłaty od posiadania psa,

- opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

- opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi miejskie,

- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

- opłaty z tytułu mandatów.

 

Dla transakcji realizowanych z zagranicy:

Bank Zachodni WBK S.A.

IBAN: PL70109026040000000133797826 
SWIFT CODE: WBKPPLPP
 

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Bank Zachodni WBK S.A.

nr 79 1090 2604 0000 0001 3379 7858

należy dokonywać wpłat z tytułu udostępniania danych z ewidencji ludności.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Bank Zachodni WBK S.A.

nr 74 1090 2604 0000 0001 3379 7851

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- depozytów,

- wadiów,

- kaucji, zabezpieczeń, gwarancji,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi powiatowe,

- społecznych inicjatyw lokalnych.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Miasta Mława:

Bank Zachodni WBK S.A.

nr 68 1090 2604 0000 0001 3379 8347

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- subwencji ogólnej,

- dotacji celowych z budżetu państwa,

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rejestr zmian:

Wprowadzający:
Cezary Lewandowski (2012-03-13 10:30:07)
Modyfikujący:
Piotr Sulewski (2017-01-09 13:41:11)
Odpowiedzialny za treść:
Cezary Lewandowski
Data publikacji od:
2012-03-13
2012-03-13 10:30:07 Utworzenie
Cezary Lewandowski
2012-03-13 14:32:57 Modyfikacja
Cezary Lewandowski
2013-07-03 15:24:48 Modyfikacja
Mariusz Łazicki
2013-07-03 15:30:05 Modyfikacja
Mariusz Łazicki
2017-01-02 08:40:35 Modyfikacja
Piotr Sulewski
2017-01-09 13:41:11 Modyfikacja
Piotr Sulewski
Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl