Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2676675

Konsultacje zakończone

Konsultacje Polityki Mieszkaniowej

Data wpisu: 2016-12-08 10:53:00
Konsultacje społeczne projektu Polityki Mieszkaniowej Miasta Mława na lata 2017-2021.

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mława

Data wpisu: 2016-12-08 08:31:00
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

więcej

Rozpoczynamy konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława

Data wpisu: 2016-10-14 15:21:00
Rozpoczynamy konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława
Zakończyliśmy kilkumiesięczne prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Mława. Dzięki współdziałaniu wielu środowisk przedstawiamy projekt, który czeka na Państwa weryfikację. Uwagi można zgłaszać do 14 listopada 2016 r.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława

Data wpisu: 2016-10-06 08:20:00
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) zawiadamiam, iż w terminie od 14 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Ogłoszenie konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Data wpisu: 2016-09-28 12:32:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

więcej

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data wpisu: 2016-09-19 09:37:00
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następującego projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów.

więcej

Zarządzenie Nr 111/2016 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 01.08.2016 r.

Data wpisu: 2016-08-01 08:30:00
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława

Data wpisu: 2016-07-26 12:50:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława
Zawiadomienie, iż w terminie od 24 czerwca 2016 r. do 23 lipca 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 16 czerwca 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Mława http://www.mlawa.pl/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl