Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje zakończone

Konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Data wpisu: 2017-09-22 14:08:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

więcej

Konsultacje społeczne projektu rozkładu jazdy oraz przebiegu tras Mławskiej Komunikacji Miejskiej

Data wpisu: 2017-08-30 14:43:00
Aktualizacja 04.09.2017r. - wyjaśnienie dotyczące kursów w weekendy i święta.

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-06-12 13:16:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Zawiadomienie, iż w terminie od 4 maja 2017 r. do 3 czerwca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 27 kwietnia 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

więcej

Protokół ze spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-05-24 15:53:00
Protokół ze spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
W dniu 23 maja 2017 r. o godz. 16.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Mława odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

więcej

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-05-12 15:08:00
Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-05-04 13:12:00
W nawiązaniu do Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Data wpisu: 2017-04-27 15:26:00
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póź. zm.) zawiadamiam, iż w terminie od 4 maja 2017 r. do 03 czerwca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Konsultacje społeczne dotyczące projektu programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022

Data wpisu: 2017-04-11 17:14:00
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

więcej

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-03-15 15:39:00
Konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Trwają konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

więcej

Komitet Rewitalizacji – konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu komitetu i zasad jego działania

Data wpisu: 2017-02-17 14:25:00
Komitet Rewitalizacji  konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu  komitetu i zasad jego działania
Wdrażanie i ocena Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 będzie realizowane z udziałem społeczeństwa. Komitet rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy lokalnej społeczności z organami miasta.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl