Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2990519

Konsultacje zakończone

Konsultacje społeczne dotyczące projektu programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022

Data wpisu: 2017-04-11 17:14:00
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

więcej

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-03-15 15:39:00
Konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Trwają konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

więcej

Komitet Rewitalizacji – konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu komitetu i zasad jego działania

Data wpisu: 2017-02-17 14:25:00
Komitet Rewitalizacji  konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu  komitetu i zasad jego działania
Wdrażanie i ocena Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 będzie realizowane z udziałem społeczeństwa. Komitet rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy lokalnej społeczności z organami miasta.

więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mława o terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Data wpisu: 2017-02-13 14:39:00
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) zawiadamiam, iż w terminie od 20 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

więcej

Konsultacje Polityki Mieszkaniowej

Data wpisu: 2016-12-08 10:53:00
Konsultacje społeczne projektu Polityki Mieszkaniowej Miasta Mława na lata 2017-2021.

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mława

Data wpisu: 2016-12-08 08:31:00
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Mława przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2016-11-22 10:08:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Zawiadomienie, iż w terminie od 14 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 6 października 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława

Data wpisu: 2016-10-06 08:20:00
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) zawiadamiam, iż w terminie od 14 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Ogłoszenie konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Data wpisu: 2016-09-28 12:32:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl