Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje z NGO

Konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Data wpisu: 2017-09-22 14:08:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

więcej

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data wpisu: 2016-11-21 11:59:00
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następujących projektu uchwały - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Mława.

więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Data wpisu: 2016-11-08 14:10:00
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, przeprowadzone w dniach 28 września – 12 października 2016 r.

więcej

Ogłoszenie konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Data wpisu: 2016-09-28 12:32:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

więcej

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data wpisu: 2016-09-19 09:37:00
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następującego projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów.

więcej

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data wpisu: 2016-05-12 13:06:00
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następujących projektów uchwał:

więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego na 201

Data wpisu: 2015-10-21 12:49:00
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, przeprowadzone w dniach 28 września – 12 października 2015 r.

więcej

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data wpisu: 2015-10-14 15:15:00
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następującego projektu uchwały:

więcej

Ogłoszenie konsultacji dotyczących programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Data wpisu: 2015-09-28 11:52:00
Na podstawie Zarządzenia nr 130/2015 z dnia 21 września 2015 r. ogłasza się konsultacje dotyczące Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

więcej

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących powołania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data wpisu: 2015-03-09 09:58:00
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji następujących projektów uchwał:

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl