Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2774580

Informacje bieżące

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-03-27 10:48:00
Nr 13/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: linia kablowa SN-15 kV na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Płockiej i ul. Powstania Warszawskiego oznaczonym numerami ewid.: 10-895/4, 10-895/5, 10-895/6, 10-895/35, 10-897/3, 10-899/1, 10-902/15, 10-896, 10-826, 10-841, 10-825/1, 10-825/2, 10-819/23, 10-820/6, 10-820/7, 10-821/5, 10-821/4, 10-822/2, 10-822/3, 10-619/2, 10-819/13, 10-663/3 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-03-24 08:11:00
Nr 12/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie położonym w Mławie: ul. Tekli Bądarzewskiej oznaczonym numerami ewid.: 11-71 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-03-23 10:55:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Zawiadomienie, iż w terminie od 20 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 13 lutego 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2017-03-22 10:56:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na terenie położonym w Mławie: ul. Zduńska oznaczonym numerami ewid.: 10-707/5, 10-708 W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2017-03-22 10:24:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci elektroenergetyczna nn-0,4 kV, oraz wymianie linii kablowej SN-15 kV na terenie położonym w Mławie: ul. Tadeusza Kościuszki oznaczonym numerami ewid.: 10-4064, 10-4067, 10-4068, 10-4072 W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Porządek XXIX Sesji Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2017 r.

Data wpisu: 2017-03-22 08:10:00
W dniu 28 marca 2017 r. o godzinie 13:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się posiedzenie sesji Rady Miasta Mława

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla nr 14 - ZAWKRZE

Data wpisu: 2017-03-17 13:43:00
W dniu 29 marca br.(środa) o godzinie 17:00 w Gimnazjum Nr 1(ul. Sportowa 1, Mława) odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców osiedla nr 14 - ZAWKRZE

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla nr 9 - WÓLKA

Data wpisu: 2017-03-17 13:38:00
W dniu 23 marca br.(czwartek) o godzinie 17:00 w Domu Weselnym przy ul. Kolejowej odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 9 WÓLKA

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-03-16 12:28:00
Nr 11/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: gazociąg średniego ciśnienia na terenie położonym w Mławie: ul. Szpitalna oznaczonym numerami ewid.: 10-2241/2, 10-2240/1, 10-2235/2, 10-4440 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-03-16 11:26:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: gazociąg średniego ciśnienia na terenie położonym w Mławie: ul. Fortepianowa, ul. Tadeusza Sygietyńskiego oznaczonym numerami ewid.: 11-68/88, 11-68/90 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl