Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

3109205

Informacje bieżące

Porządek XXXII Sesji Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r.

Data wpisu: 2017-06-20 16:00:00
W dniu 26 czerwca 2017 r. o godzinie 13:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się posiedzenie sesji Rady Miasta Mława

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2017-06-19 11:55:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linia kablowa nn-0,4 kV na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Żuromińskiej oznaczonym numerami ewid.: 10-1029/2, 10-1029/3, 10-1084/11, 10-1080/7, 10-1029/1 W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-06-19 11:28:00
Nr 25/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: gazociąg średniego ciśnienia z przyłączem na terenie położonym w Mławie: ul. Majowa oznaczonym numerami ewid.: 10-1089/1, 10-1088, 10-1087, 10-1086/7, 10-1086/2 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla nr 3 - ANDERSA

Data wpisu: 2017-06-19 10:31:00
W dniu 22 czerwca br.(czwartek) w lokalu Miejskiego Przedszkola Samorządowego (ul. Hoża 5, Mława) odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców osiedla nr 3 - ANDERSA

więcej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wpisu: 2017-06-14 08:00:00
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława lub pozostających w jej posiadaniu przeznaczonych do wydzierżawienia

więcej

Ogłoszenie o trzecim przetargu pisemnym ograniczonym przy ul. Padlewskiego

Data wpisu: 2017-06-14 08:00:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza trzeci przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości komunalnej nr 3703 o pow. 0,0436 ha, położonej w Mławie przy ul. Padlewskiego.

więcej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Data wpisu: 2017-06-13 08:05:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z siedzibą przy ul. Ordona 14

więcej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie

Data wpisu: 2017-06-13 08:00:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 7

więcej

Protokół z losowania przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2017 r. w grupie kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji z podobszaru rewitalizacji nr 2

Data wpisu: 2017-06-09 14:37:00
Protokół z losowania przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2017 r. w grupie kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji  z podobszaru rewitalizacji nr 2
W dniu 8.06.2017 r. o godz. 16.15 w siedzibie Urzędu Miasta Mława, zostało przeprowadzone publiczne losowanie na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 61/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. w zakresie kategorii: mieszkaniec podobszaru rewitalizacji nr 2.

więcej

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mława ogłasza publiczne losowanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-05-31 15:18:00
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mława  ogłasza publiczne losowanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji
na podstawie § 4 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/341/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2017 r., w związku z większą liczbą zgłoszeń do Komitetu niż określona w kategoriach, o czym mówi § 2 pkt. 1 ww. Regulaminu, ogłaszam publiczne losowanie na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 61/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. w zakresie następującej kategorii:

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl