Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2994874

Informacje bieżące

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-05-24 14:01:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linia kablowa nn-0,4 kV na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Żuromińskiej oznaczonym numerami ewid.: 10-1029/2, 10-1029/3, 10-1084/11, 10-1080/7, 10-1029/1 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-05-24 12:39:00
Nr 24/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linii kablowej SN- 15kV, linii kablowej nn- 0,4kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej na terenie położonym w Mławie: w rejonie ul. Gdyńskiej oznaczonym numerami ewid.: 10-1075/4, 10-1075/5, 10-1075/6, 10-1075/7, 10-1075/8, 10-1075/9, 10-1075/10, 10-1075/11, 10-1075/12, 10-1075/13, 10-1075/14, 10-1075/15, 10-1075/16, 10-1075/17, 10-1075/18, 10-1075/19, 10-1075/20, 10-1075/21, ,10-1075/22, 10-1075/23, 10-1075/24, 10-1075/25, 10-1075/26, 10-1075/27, 10-1075/28, 10-1075/29, 10-1075/30, 10-1075/31, 10-1075/32, 10-1075/33 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Aneta Drybczewska, tel.: 23-654-32-53 wewn.402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-05-24 12:29:00
Nr 23/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linii kablowej SN- 15kV, linii kablowej nn- 0,4kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej na terenie położonym w Mławie: w rejonie ul. Płockiej oznaczonym numerami ewid.: 10-619/2, 10-604/3, 10-624/1, 10-4743, 10-4745, 10-4744 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Aneta Drybczewska, tel.: 23-654-32-53 wewn.402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym ul. Spichrzowa

Data wpisu: 2017-05-24 08:40:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości komunalnej, położonej w Mławie przy ul. Spichrzowej.

więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ul. Grzebskiego

Data wpisu: 2017-05-24 08:28:00
BURMISTRZ MIASTA MŁAWA informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych położonych w Mławie przy ul. Grzebskiego

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla nr 8 - OBROŃCÓW MŁAWY

Data wpisu: 2017-05-22 14:36:00
W dniu 31 maja br.(środa) w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 (ul. Graniczna 39) odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców osiedla nr 8 - OBROŃCÓW MŁAWY

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2017-05-22 10:31:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: gazociąg średniego ciśnienia z przyłączem na terenie położonym w Mławie: ul. Majowa oznaczonym numerami ewid.: 10-1089/1, 10-1088, 10-1087, 10-1086/7, 10-1086/2 W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

Informacja o wniesieniu petycji

Data wpisu: 2017-05-18 10:37:00
Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.) informujemy o wniesieniu petycji dotyczącej przystąpienia Miasta do konkursu w ramach programu „Podwórko talentów Nivea” – edycja 2017. Data złożenia petycji 10 maja 2017 r. Nazwa podmiotu wnoszącego petycje: współnioskodawcy – Szulc – Efekt Sp. z .o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc, KRS: 000059459, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 1 oraz Organizator konkursu „Podwórko talentów Nivea”, GDP Agency Sp. z o.o. Sp. k. ul. Okrężna 35, 02-916 Warszawa. W załączeniu skan petycji.

więcej

Informacja o organizacji zgromadzenia

Data wpisu: 2017-05-18 10:14:00
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 ze zm.) Burmistrz Miasta Mława informuje o planowanym zgromadzeniu. Zgodnie z pismem z dnia 17 maja 2017 r. zgromadzenie w sprawie Marszu dla Życia i Rodziny odbędzie się z kościoła Matki Bożej Fatimskiej ulicami – Kopernika, Lelewela, Sienkiewicza do parku miejskiego, w dniu 28 maja 2017 r. w godzinach 15.00 – 15.30. Organizatorem zgromadzenia jest Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” w Mławie, ul. Wyspiańskiego 6, przewodniczący zgromadzenia – Maria Marzena Chodubska.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-05-17 15:33:00
Nr 22/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: linii kablowej SN- 15kV oraz wymiany 3 słupów a terenie położonym w Mławie: ul. Studzieniec, ul. Krajewo, droga gminna bez nazwy na dz. ewid. 11-323 oraz droga gminna bez nazwy na dz. ewid. 11-279/3 oznaczonym numerami ewid.: 11-286, 11-287, 11-323, 11-279/3, 11-387/1, 11-270/7, 11-270/4, 13-115, 13-114, 13-96/5, 11-43, 13-18, część 13-42 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Aneta Drybczewska, tel.: 23-654-32-53 wewn.402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl