Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Informacje bieżące

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Data wpisu: 2017-10-20 11:51:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Mławie: w rejonie ul. Napoleońskiej oznaczonym numerami ewid.: 10-1923/1, 10-1924/4 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadane dotychczas przez organ dowody. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława- pok. Nr 15 (prowadząca sprawę – Aneta Drybczewska tel.: 23-654-32-53 w. 402– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Data wpisu: 2017-10-20 10:47:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej – pełny wymiar czasu pracy

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-10-20 09:37:00
Nr 40/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: gazociąg średniego ciśnienia na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Dalekiej oznaczonym numerami ewid.: 11-893/3 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-10-18 09:39:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: sieci wodociągowej na terenie położonym w Mławie: ul. Tekli Bądarzewskiej oznaczonym numerami ewid.: 11-71, 11-78/2 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-10-17 14:44:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: gazociąg średniego ciśnienia na terenie położonym w Mławie: ul. Abpa Antoniego Nowowiejskiego oznaczonym numerami ewid.: 11-323, 11-301/6, 11-299/3, 11-344/8, 11-344/5, 11-345/1, 11-345/3, 11-301/7 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Porządek XXXV Sesji Rady Miasta Mława z dnia 23 października 2017 r.

Data wpisu: 2017-10-17 10:44:00
W dniu 23 października 2017 r. o godzinie 13:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się posiedzenie sesji Rady Miasta Mława

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-10-16 10:28:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: gazociąg średniego ciśnienia na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Wacława Grabowskiego „Puszczyka” oznaczonym numerami ewid.: 11-920/5 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Informacja o planowanym zgromadzeniu

Data wpisu: 2017-10-12 12:28:00
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 ze zm.) Burmistrz Miasta Mława informuje o planowanym zgromadzeniu. Zgodnie z pismem z dnia 13 września 2017 r. zgromadzenie w sprawie Marszu Białych Serc odbędzie się następującymi ulicami: zbiórka pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego Parku Miejskim, 3 Maja, Stary Rynek, St. Wyspiańskiego, H. Sienkiewicza, Wł. Reymonta, St. Żeromskiego w dniu 20 października 2017 r. w godzinach 12.30 – 14.00. Organizatorem zgromadzenia jest Grupa Zalewski Patrol, ul. Spichrzowa 4/20, Mława, Przewodniczący zgromadzenia – Mariusz Zalewski.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wpisu: 2017-10-11 11:51:00
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji: oświetlenie parkowe na terenie położonym w Mławie: ul. Dworcowa oznaczonym numerami ewid.: 10-1576/43 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Mława

Data wpisu: 2017-10-04 14:25:00
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Mława w dniach od 05.10.2017 r. do 26.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, pok. nr 16. Projekt przedmiotowego dokumentu dostępny będzie również do wglądu w w/w terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mława na stronie internetowej: www.mlawa.pl.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl