Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Informacje bieżące

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Data wpisu: 2017-12-11 09:54:00
Nr 48/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: sieci wodociągowej na terenie położonym w Mławie: ul. Tekli Bądarzewskiej oznaczonym numerami ewid.: 11-71, 11-78/2 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Data wpisu: 2017-12-08 11:08:00
Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym złożona przez Fundację Małgorzaty Glinki.

więcej

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisjach konkursowych

Data wpisu: 2017-12-07 11:13:00
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do oceny wniosków składanych w ramach następujących otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Mława w 2018 roku:

więcej

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Data wpisu: 2017-12-06 12:48:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

więcej

Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2018 roku

Data wpisu: 2017-12-06 12:21:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2018 roku.

więcej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wpisu: 2017-12-06 08:29:00
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława lub pozostających w jego posiadaniu przeznaczonych do wydzierżawienia

więcej

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do użyczenia

Data wpisu: 2017-12-06 08:18:00
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława lub pozostających w jego posiadaniu przeznaczonych do użyczenia

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla nr 9 - WÓLKA

Data wpisu: 2017-12-05 15:22:00
W dniu 20 grudnia br.(środa) o godzinie 17:00 w Domu Weselnym przy ul. Kolejowej odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 9 WÓLKA

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla nr 6 - KOPERNIKA

Data wpisu: 2017-12-05 15:16:00
W dniu 19 grudnia 2017 r.(wtorek) w w sali "OLIMPIJKA" (ul. Kopernika 38, Mława) odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców osiedla nr 6 - KOPERNIKA

więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Mieszkańców Osiedla Nr 3 ANDERSA

Data wpisu: 2017-12-05 15:11:00
W dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 18:30 w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie przy ul. Hożej 5 odbędzie się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 ANDRESA

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl