Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2994878

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-05-12 15:08:00
Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-05-04 13:12:00
W nawiązaniu do Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Data wpisu: 2017-04-27 15:26:00
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póź. zm.) zawiadamiam, iż w terminie od 4 maja 2017 r. do 03 czerwca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-04-27 11:37:00
Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. oraz procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr XXIX/341/2017r. Rady Miasta z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

więcej

Przystępujemy do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-04-27 09:10:00
Przystępujemy do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława  na lata 2016-2025
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 (GPRMM) przyjęty uchwałą Nr XXV/308/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. to program, którego zawartość i tryb uchwalenia został zweryfikowany przez Wojewodę Mazowieckiego jako organ nadzorczy. Program jest już wdrażany. Niektóre projekty rewitalizacyjne zgłoszone przez Miasto Mława są we wstępnej fazie realizacji.

więcej

Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji przyjęty

Data wpisu: 2017-04-05 11:59:00
Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji przyjęty
28 marca 2017 r. Rada Miasta Mława podjęta uchwałę nr XXXV/43XXIX/341/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Treść regulaminu stanowi załącznik do uchwały.

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-03-23 10:55:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Zawiadomienie, iż w terminie od 20 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 13 lutego 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

więcej

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-03-15 15:39:00
Konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Trwają konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

więcej

Komitet Rewitalizacji - spotkanie konsultacyjne

Data wpisu: 2017-03-15 15:38:00
W dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Mława odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Protokół wraz z materiałem informacyjnym z niniejszego spotkania znajduje się w załącznikach poniżej.

więcej

Komitet Rewitalizacji – konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu komitetu i zasad jego działania

Data wpisu: 2017-02-17 14:25:00
Komitet Rewitalizacji  konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu  komitetu i zasad jego działania
Wdrażanie i ocena Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 będzie realizowane z udziałem społeczeństwa. Komitet rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy lokalnej społeczności z organami miasta.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl