Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

3115235

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 na najbliższej sesji

Data wpisu: 2017-06-16 16:01:00
Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 na najbliższej sesji
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025. Przeprowadzony został proces zaopiniowania zmian GPRMM przez podmioty wymienione w art. 17 ust.2 pkt. 4 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-06-12 13:16:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Zawiadomienie, iż w terminie od 4 maja 2017 r. do 3 czerwca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 27 kwietnia 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

więcej

Protokół z losowania przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2017 r. w grupie kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji z podobszaru rewitalizacji nr 2

Data wpisu: 2017-06-09 14:37:00
Protokół z losowania przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2017 r. w grupie kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji  z podobszaru rewitalizacji nr 2
W dniu 8.06.2017 r. o godz. 16.15 w siedzibie Urzędu Miasta Mława, zostało przeprowadzone publiczne losowanie na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 61/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. w zakresie kategorii: mieszkaniec podobszaru rewitalizacji nr 2.

więcej

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mława ogłasza publiczne losowanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-05-31 15:18:00
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mława  ogłasza publiczne losowanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji
na podstawie § 4 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/341/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2017 r., w związku z większą liczbą zgłoszeń do Komitetu niż określona w kategoriach, o czym mówi § 2 pkt. 1 ww. Regulaminu, ogłaszam publiczne losowanie na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 61/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. w zakresie następującej kategorii:

więcej

Protokół ze spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-05-24 15:53:00
Protokół ze spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
W dniu 23 maja 2017 r. o godz. 16.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Mława odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

więcej

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-05-12 15:08:00
Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-05-04 13:12:00
W nawiązaniu do Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Data wpisu: 2017-04-27 15:26:00
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póź. zm.) zawiadamiam, iż w terminie od 4 maja 2017 r. do 03 czerwca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-04-27 11:37:00
Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. oraz procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr XXIX/341/2017r. Rady Miasta z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

więcej

Przystępujemy do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-04-27 09:10:00
Przystępujemy do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława  na lata 2016-2025
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 (GPRMM) przyjęty uchwałą Nr XXV/308/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. to program, którego zawartość i tryb uchwalenia został zweryfikowany przez Wojewodę Mazowieckiego jako organ nadzorczy. Program jest już wdrażany. Niektóre projekty rewitalizacyjne zgłoszone przez Miasto Mława są we wstępnej fazie realizacji.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl