Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Data wpisu: 2017-08-01 09:33:00
Uchwałą 1165/261/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

więcej

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-07-28 15:51:00
I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
W dniu 25 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Mława odbyło się I Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwanego dalej Komitetem, które zostało zwołane na podstawie Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/341/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2017 r.

więcej

Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 lipca 2017r.

Data wpisu: 2017-07-24 09:19:00
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 lipca 2017r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2017 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

więcej

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 zakwalifikowany do wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Data wpisu: 2017-07-18 13:51:00
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 zakwalifikowany do wpisu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego
Uchwalony na czerwcowej sesji Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 po zmianach, pozytywnie przeszedł proces oceny przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który jest Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

więcej

Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-07-12 15:56:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór uzupełniający  kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji
w kategorii podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych.

więcej

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 uchwalona

Data wpisu: 2017-07-03 10:30:00
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 uchwalona
Na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r. miejscy radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr XXXII/381/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

więcej

Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 na najbliższej sesji

Data wpisu: 2017-06-16 16:01:00
Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 na najbliższej sesji
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025. Przeprowadzony został proces zaopiniowania zmian GPRMM przez podmioty wymienione w art. 17 ust.2 pkt. 4 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

więcej

Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-13 12:11:00
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-06-12 13:16:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Zawiadomienie, iż w terminie od 4 maja 2017 r. do 3 czerwca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 27 kwietnia 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

więcej

Protokół z losowania przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2017 r. w grupie kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji z podobszaru rewitalizacji nr 2

Data wpisu: 2017-06-09 14:37:00
Protokół z losowania przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2017 r. w grupie kandydatów na członków do Komitetu Rewitalizacji  z podobszaru rewitalizacji nr 2
W dniu 8.06.2017 r. o godz. 16.15 w siedzibie Urzędu Miasta Mława, zostało przeprowadzone publiczne losowanie na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 61/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27.04.2017 r. w zakresie kategorii: mieszkaniec podobszaru rewitalizacji nr 2.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl