Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2783324

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-03-23 10:55:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Zawiadomienie, iż w terminie od 20 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 13 lutego 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

więcej

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-03-15 15:39:00
Konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Trwają konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

więcej

Komitet Rewitalizacji - spotkanie konsultacyjne

Data wpisu: 2017-03-15 15:38:00
W dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Mława odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Protokół wraz z materiałem informacyjnym z niniejszego spotkania znajduje się w załącznikach poniżej.

więcej

Komitet Rewitalizacji – konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu komitetu i zasad jego działania

Data wpisu: 2017-02-17 14:25:00
Komitet Rewitalizacji  konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu  komitetu i zasad jego działania
Wdrażanie i ocena Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 będzie realizowane z udziałem społeczeństwa. Komitet rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy lokalnej społeczności z organami miasta.

więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mława o terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Data wpisu: 2017-02-13 14:39:00
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) zawiadamiam, iż w terminie od 20 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

więcej

Rewitalizacja w filmowym podsumowaniu

Data wpisu: 2017-01-12 10:54:00
Rewitalizacja w filmowym podsumowaniu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława został przyjęty na sesji Rady Miasta Mława 29 grudnia 2016 r. Po sesji, na spotkaniu podsumowującym, wyświetlono film o procesie opracowywania programu rewitalizacji w Mławie. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

więcej

Program rewitalizacji uchwalony

Data wpisu: 2016-12-30 09:29:00
Program rewitalizacji uchwalony
Miejscy radni podczas czwartkowej (29 grudnia 2016 r.) sesji jednogłośnie przyjęli Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025. Tym samym trwające ok. 9 miesięcy prace nad dokumentem dobiegły końca.

więcej

GPRMM – podsumowanie działań

Data wpisu: 2016-12-28 12:53:00
GPRMM  podsumowanie działań
Jednym z punktów ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Mława, która odbędzie się 29 grudnia 2016 r., jest przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025. To zwieńczenie prac, które trwały ponad 9 miesięcy.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława

Data wpisu: 2016-12-28 11:56:00
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ZS.9022.2259.2016 z dnia 9 grudnia 2016 o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025".

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl