Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Daty miejsca i wydarzenia

Warunki powstania miasta

Data wpisu: 2006-05-08 07:16:11
Istotny wpływ na powstanie i rozwój miasta z warunków przyrodniczych miało jego położenie wśród moczarów i wielkich puszcz, które w owym czasie pokrywały całe Mazowsze. Przy zakładaniu miasta ważnym elementem branym pod uwagę była obronność miejsca oraz położenie polityczne i komunikacyjne względem reszty kraju. Ważnym czynnikiem warunkującym powstanie kraju było jego położenie nad granicą. Potwierdziło się i w tym przypadku prawidło, że miasto powstaje u przeszkody np. nad rzeką, u stóp góry, u przejścia z jednej krainy do drugiej. Mława zawdzięcza swój rozwój położeniu nad granicą orograficzną (pojezierze - nizina środkowej Polski) i polityczną (z Prusami) oraz nad ważnym szlakiem komunikacyjnym z Warszawy do Prus Wschodnich i ku morzu. Również dla celów administracyjnych oraz handlowych oprócz grodów, których było dużo ale w południowej części Mazowsza, istniała potrzeba zbudowania miasta, które pełniłoby rolę centrum Północnego Mazowsza. Skoro Mława miała ważne znaczenie strategiczne i odgrywała rolę centrum handlowego w tej okolicy wyniesiono ją do godności miasta.

więcej

Stare ulice

Data wpisu: 2006-05-06 00:00:00
Stare ulice
Nazwy ulic zawierają często bogatą treść. Zachowując określenia topograficzne, czy historyczne mogą rzucić wiele światła na dzieje i rozwój miasta. Wiele ulic w Mławie wzięło swoje nazwy od miejscowości do których prowadzą, np. Warszawska, Płocka, Niborska (dawniej), Działdowska. Inne ulice noszą nazwy określające ich wygląd i charakter np. ul. Długa, w czasach dawniejszych odpowiadała nazwie. Wzdłuż ul. Granicznej biegła dawna granica miasta.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl