Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: Opracowanie projektu, wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej promująca projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link

http://www.mlawa.um.gov.pl/zamowienia-publiczne-2/opracowanie-projektu-wykonanie-i-dostawa-tabliczki-pamiatkowej-promujaca-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-dzierzgowskiej-i-ul-studzieniec-w-mlawie.html

 

 

 


INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/opracowanie-i-wykonanie-materialow-promocyjnych-promujacych-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-dzierzgowskiej-i-ul-studzieniec-w-mlawie.html

 

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: Publikacja czterech ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/publikacja-czterech-ogloszen-prasowych-promujacych-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-dzierzgowskiej-i-ul-studzieniec-w-mlawie.html

 

 


 

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-witwickiego-w-mlawie.html

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: Wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/wykonanie-i-montaz-czterech-tablic-informacyjnych-promujacych-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-dzierzgowskiej-i-ul-studzieniec-w-mlawie.html

 

 

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA


Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na:Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie".

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowe-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-witwickiego-w-mlawie.html

 

 


 

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Burmistrz Miasta Mława informuje, iż w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach Programu.

Adres e-mail, na który można przesyłać informacje

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Formularz zgłaszania nieprawidłowości:

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Szcegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci


 


 

 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

W dniu 06 czerwca 2017r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Przygotowany przez Urząd Miasta wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowita wartośc projektu - 3 151 163,79

Przyznane dofinansowanie - 1 642 046,47 zł.

 

 


 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

W dniu 01.08.2016r. złożony został, przygotowany przez Wydział Rozwoju i Inwestycji, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

W ramach realizacji projektu wybudowane zostanie łącznie 6 394,57 m kanalizacji sanitarnej (wraz z przykanalikami)

 

Całkowita wartość projektu – 3 151 163,79

Wnioskowane dofinansowanie
2 189 395,30 zł

 

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl