Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A6".

 

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a6.html

 


INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A4".

 

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowe-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a4.html

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A2".

 

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a2.html

 

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: Wykonanie, dostawa i montaż siedmiu tablic informacyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

 

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.um.gov.pl/zamowienia-publiczne-2/wykonanie-dostawa-i-montaz-siedmiu-tablic-informacyjnych-promujacych-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa.html

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A1".

 

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a1.html

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A3".

 

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a3.html

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A7".

 

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a7.html

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A5".

 

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.um.gov.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a5.html

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Zamieszczenie ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w roku 2017".

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/zamieszczenie-ogloszen-prasowych-promujacych-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-w-roku-2017.html

 

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława".

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa.html

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postepowanie na: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A8".

 

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a8.html

 

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA


Burmistrz Miasta Mława informuje o ogłoszeniu postepowania na wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w związku z prowadzoną inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/wykonanie-dostawa-i-montaz-tablicy-informacyjnej-w-zwiazku-z-prowadzona-inwestycja-budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa.html

 

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE-Główny Specjalista ds. technicznych – Jednostka Realizująca Projekt

Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista ds. technicznych – Jednostka Realizująca Projekt – pełny wymiar czasu pracy - czas określony (czas realizacji projektu „Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”)

http://www.mlawa.pl/wolne-stanowiska-2/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-tym-kierownicze-stanowisko-urzednicze-glowny-specjalista-ds-technicznych-jednostka-realizujaca-projekt.html#tresc-strony

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE  Inspektor ds. zamówień publicznych

Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. zamówień publicznych – Jednostka Realizująca Projekt – pełny wymiar czasu pracy - czas określony (czas realizacji projektu „Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”)

http://www.mlawa.pl/wolne-stanowiska-2/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-tym-kierownicze-stanowisko-urzednicze..html#tresc-strony

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Jednostka Realizująca Projekt – pełny wymiar czasu pracy - czas określony (czas realizacji projektu)

http://www.mlawa.pl/wolne-stanowiska-2/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-tym-kierownicze-stanowisko-urzednicze.html

 


 

Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

http://www.mlawa.pl/urzad-miasta/zarzadzenia-burmistrza/zarzadzenie-nr-123-2016-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-26-sierpnia-2016-r.html#tresc-strony

 


 

 

Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mława

http://www.mlawa.pl/urzad-miasta/zarzadzenia-burmistrza/zarzadzenie-nr-122-2016-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-26-sierpnia-2016-r.html

 


 

 

Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

http://www.mlawa.pl/urzad-miasta/zarzadzenia-burmistrza/zarzadzenie-nr-121-2016-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-26-sierpnia-2016-r.html#tresc-strony

 


 

 

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Burmistrz Miasta Mława informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektu. Szcegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

 


 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

W dniu 30 czerwca 2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Przygotowany przez Wydział Rozwoju i Inwestycji wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowita wartośc projektu - 27 211 950,14 zł

Przyznane dofinansowanie - 14 208 180,25 zł.

 


 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach


Celem projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Mława i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego.


W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na tych obszarach Aglomeracji Mława, które do tej pory nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej:
1. Obszar A1 – obejmujący ulice: Olesin, Ogrodową, Olszynową, Kruczą, Sadową i Zabrody – około 3 165 m.
2. Obszar A2 – obejmujący ulice: Żabieniec, Okólną, Nowowiejską i Piaskową (część) – około 2 175 m.
3. Obszar A3 – obejmujący ulice: Wiśniową, Malinową, Poziomkową i Piaskową (część) – około 995 m.
4. Obszar A4 – obejmujący ulice: Łąkową, Spokojną, Karcza – około 443 m.
5. Obszar A5 – obejmujący ulice: Stefana „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cichą, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki (część) – około 2 522 m.
6. Obszar A6 – obejmujący ulice: Brukową, Bracką, Kościelną, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkową, Kapliczną, Al. Piłsudskiego (część) – około 3 811 m.
7. Obszar A7 – obejmujący ulice: Jasną i Nową – około 999 m.
8. Obszar A8 – obejmujący ulice: Akacjową, 20 Dywizji Piechoty WP, Biskupa Leona Wetmańskiego, Kazimierza Pużaka, Górna, Majora Sergiusza Grudkowskiego, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Tadeusza Jasińskiego, Wiktora Altera, Ciechanowską, Podgórną, Ostaszewskiego, Górną, Cmentarną – około 5 717,5 m.

Dla wszystkich wymienionych obszarów Wnioskodawca posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Łącznie wykonane zostanie około 19 827,5 m kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym z rur o średnicy od Ø 63 do Ø 400.

Całkowita wartośc projektu - 27 211 950,14 zł

Wnioskowane dofinansowanie - 14 208 180,25 zł.

Załączniki

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl