Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wkrótce będziemy odpoczywać na Skwerze Marii Przyborzanki

Krzysztof Napierski / 05 grudnia 2018

Skwerowi na rogu ulic Długiej i Spichrzowej już wkrótce będzie patronować Maria Przyborzanka. Taką decyzję podjęli miejscy radni podczas sesji we wtorek 4 grudnia 2018 r.

Wnioski w sprawie nadania mu nazwy Skwer Marii Przyborzanki złożyli Edward Piotr Piotrowski, przyjaciele i wychowankowie Marii Przyborzanki oraz dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 w Mławie. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, nad której projektem dyskutowali miejscy radni podczas wtorkowej sesji, Maria Przyborzanka była wieloletnią nauczycielką Zasadniczej Szkoły Handlowej, Technikum Ekonomicznego i Liceum Ekonomicznego w Mławie. Uczyła m.in. historii, języka polskiego i przedmiotów zawodowych. W opinii wychowanków i przyjaciół była wybitnym pedagogiem, patriotką i wyjątkowym człowiekiem, wzorem dla uczniów i nauczycieli.

Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu na działce nr 10-682/10, stanowiącej własność Miasta Mława, nazwy Skwer Marii Przyborzanki, radni przyjęli jednogłośnie. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

KN / UMM