Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - zmiana formularzy ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań

Agnieszka Puzio-Dębska / 15 stycznia 2019

Burmistrz Miasta Mława oraz  Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r. (piątek) w godz. 14.00 - 18.30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury (ul. Stary Rynek 13).

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) Oferta realizacji zadania publicznego:
- wypełnianie oferty,
- rezultaty jako podstawa oferty,
- nowe kosztorysy,

2) Umowa na realizację zadania publicznego:
- terminy działań wynikające z umowy,
- przesunięcia środków,
- inne zapisy do realizacji w trakcie zadania

3) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego:
- rozliczanie przez rezultaty,
- kosztorys,
- dokumentowanie rezultatów i wydatków.

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, ekspert w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (tel. 604 417 109) lub lwachowskiatcofund [dot] org [dot] pl z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. oraz nazwy organizacji.

Na szkolenie zapraszają:

Łukasz Wachowski, Animator MOWES       
Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z NGO