Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu „Świąteczna kartka od Burmistrza”. Nie zapomnijcie o motywie mławskim

Agnieszka Puzio-Dębska / 17 października 2018

Już dwunasty raz Burmistrz Miasta Mława serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na „Świąteczną kartkę od Burmistrza”. Spośród wykonanych prac wybranych zostanie 8 kartek świątecznych przygotowanych przez uczniów z mławskich przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, które wyślemy  do instytucji, organizacji, firm w kraju i na świecie wraz z życzeniami świąteczno – noworocznymi od Przewodniczącego Rady Miasta Mława, Burmistrza Miasta Mława oraz mieszkańców.

W konkursie mogą wziąć udział i w takich kategoriach zostaną przyznane nagrody:

  • dzieci w wieku przedszkolnym;
  • uczniowie szkół podstawowych klas I – III;
  • uczniowie  szkół podstawowych klas IV – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych.

Uczestnicy konkursu będą wybierani dwuetapowo. W I etapie - szkolnym, placówki wybiorą nie więcej niż  30 najlepszych prac spośród uczniów i przekażą je do II etapu. W II etapie komisja powołana przez Burmistrza Miasta Mława, wybierze 8 najlepszych kartek świątecznych oraz  przyzna nagrody dodatkowe - wyróżnienia.

Uczniowie powinni przygotować projekt kartki świąteczno – noworocznej wykonanej dowolną techniką plastyczną, w formie płaskiej, umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego oraz druk. Wymaganym i obowiązkowym elementem na każdej kartce będzie akcent mławski.

Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział do konkursu poprzez formularz (w załączeniu).

Prace z kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Mława Wydział Organizacyjny, pok. 36, lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława, z dopiskiem “Konkurs – Kartka świąteczna od Burmistrza” w nieprzekraczalnym  terminie do 19  listopada 2018 r. (poniedziałek).

Nagrodami w konkursie  będą:

  • druk w 120 egzemplarzach każdej wygranej propozycji karki świątecznej  oraz ich wysyłka do instytucji, organizacji, firm w kraju i na świecie wraz z życzeniami świąteczno – noworocznymi od Przewodniczącego Rady Miasta Mława, Burmistrza Miasta Mława oraz mieszkańców wraz z podaniem imienia, nazwiska i szkoły zwycięzcy,
  • upominki rzeczowe wręczone podczas Mikołajek Miejskich 6 grudnia.

zdjęcie - jedna ze zwycięskich kartek z zeszłego roku, autor - Lena Milewska