Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Może Cię odwiedzić ankieter. Urząd statystyczny zachęca do udziału w badaniach

Krzysztof Napierski / 09 stycznia 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie od lat realizuje na terenie Mazowsza badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. W tym roku do drzwi mieszkańców Mławy również mogą zapukać ankieterzy. Każdy z nich jest zaopatrzony w legitymację służbową ze zdjęciem i upoważnieniem do prowadzenia badań. Zachęcamy do brania w ich udziału.

Jak informuje Urząd Statystyczny w Warszawie, realizowane przezeń badania ankietowe mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zbierane dane są poufne i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 r. zamieszczamy w załączniku poniżej.

KN/UMM, AA/USW

il.: Pixabay