Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Miasto zarządzane wzorowo

Magdalena Grzywacz / 23 lutego 2018

Mława uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową w badaniu przeprowadzonym przez INC Rating Sp. z o.o. z Poznania na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego. „Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicznymi”.

Mława znalazła się na wysokiej pozycji spośród gmin, miast i powiatów, których sytuacja finansowa została zbadana na zlecenie FRRK. Daje nam to „bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Państwa”.

Z informacji przekazanej burmistrzowi Sławomirowi Kowalewskiemu przez dr hab. Pawła Śliwińskiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego wynika, że władze Mławy „racjonalnie zarządzają środkami publicznymi, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych”.

Badanie dla Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego wykonała agencja INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.

-  Sytuacja finansowa naszego miasta i sposób, w jaki nim zarządzamy, są optymalne, co potwierdzają wysokiej klasy specjaliści z dziedziny finansów  – komentuje burmistrz Sławomir Kowalewski.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM