Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kolejny etap prac na ul. Lelewela

Krzysztof Napierski / 16 kwietnia 2019

Rozpoczyna się drugi etap przebudowy skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulicy Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W w Mławie. W związku z prowadzonymi pracami można się spodziewać przejściowych utrudnień w ruchu.

Jak informuje projektant czasowej organizacji ruchu na wymienionych ulicach, w celu przebudowy infrastruktury technicznej i architektury drogowej wymagane jest wprowadzenie etapowanych ograniczeń w ruchu kołowym i pieszych, oraz ze względu na zamknięcie przejazdu ważnymi ciągami komunikacyjnymi miasta – ulicami Lelewela i Kościuszki – wyznaczenie ich objazdów.

Wyłączono z ruchu obszar ul. Lelewela pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Żwirki (droga wojewódzka nr 544) i ulicami Kościuszki i Reymonta (pozostawiono przejazd tą ulicą), przy czym umożliwiono dojazd oraz dojście pieszych do budynków mieszkalnych oraz usługowych w obrębie ulicy Lelewela. Wyznaczono objazd w kierunku Szreńska i Warszawy drogą wojewódzką nr 544 ulicami Żwirki, Padlewskiego, Stary Rynek i Warszawską, dalej drogą gminną – ul. Grzebskiego i drogami powiatowymi: Płocką, Powstańców Styczniowych i Sienkiewicza. W drugim kierunku wyznaczono objazd do Działdowa i Żuromina i do ulicy Kościuszki ulicami Aleja św. Wojciecha (droga gminna), Sienkiewicza, Powstańców Styczniowych (drogi powiatowe), i dalej Grzebskiego (droga gminna) i drogą wojewódzką nr 544.

Ze względu na brak przejazdu ulicą Krasińskiego do ulicy Lelewela, wprowadzono oznakowanie drogi znakami D-4 (droga bez przejazdu).

Dla ułatwienia dojazdu i przejazdu ulicą Kościuszki (brak przejazdu przez zamknięte skrzyżowanie z ulicą Lelewela) wprowadzono ruch dwukierunkowy na ulicy Ordona na odcinku od ulicy Kościuszki do wjazdu na parking marketu Lidl.

Ze względu na konieczność pozostawienia możliwości parkowania pojazdów Komendy Powiatowej Policji oraz jej pracowników, wprowadzono ograniczenia w parkowaniu pojazdów na ulicy Kościuszki od ulicy Ordona do ul. Lelewela oraz na parkingu przed KPP, dopuszczając postój pojazdów policji na chodniku ulicy Sienkiewicza przed komendą.

Dopuszcza się na ulicy Lelewela ruch kołowy dla pojazdów budowy oraz dojazdu do posesji, ruch pieszych również wyłącznie dla dojścia do posesji wzdłuż ulicy.

Przewidujemy, że roboty związane z przebudową skrzyżowania oraz ulicy Joachima Lelewela potrwają do października 2019 r. Kierowców i pieszych prosimy o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności.

UMM