Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Dzień Honorowych Dawców Krwi

Agnieszka Puzio-Dębska / 12 lutego 2019

Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział w Mławie oraz Burmistrz Miasta Mława zaprasza na uroczystość Honorowych Dawców Krwi.

Spotkanie kriodawców oraz ich sympatyków odbędzie się 15 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej i i II st. w Mławie.

W programie przewidziano:

  • powitanie
  • wystąpienia okolicznościowe - przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Droga w Mławie
  • Wręczanie odznaczeń
  • Wręczenie medali „Zasłużony dla Miasta Mława”
  •  Program artystyczny

I Ty też możesz zostać krwiodawcą, gdzie możesz oddać krew?

W Polsce pobór krwi jest zarezerwowany tylko dla placówek wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe. W Polsce jest 21 RCKiK oraz wspomniane wyżej 2 centra resortowe.

Oprócz stałych punktów w postaci centrów oraz oddziałów terenowych krew pozyskiwana jest na akcjach wyjazdowych (zarówno w mobilnych (krwiobusach) jaki stałych punktach). Na poniższej mapie zaznaczone zostały tylko stałe punkty poboru krwi. Natomiast harmonogramy akcji wyjazdowych zamieściliśmy na samym dole strony.

Lista stałych punktów poboru krwi oraz mobilnych na stronie - https://krwiodawcy.org/gdzie-mozna-oddac-krew

Więcej informacji dla kriodawców na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie http://www.rckik-warszawa.com.pl/ - zasady kwalifikowania się kandydatów, jak przygotować się do oddania krwi, kto nie może oddać krwi, procedura, metody, częstotliwość oddawania krwi i inne