Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Akcja bezdomni – przygotowujemy się do zimy

Magdalena Grzywacz / 09 października 2018

Od 2008 roku Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego na przełomie września i października spotyka się, by omówić aktualną sytuację osób bezdomnych na terenie Mławy, wskazać problemy i znaleźć sposób ich rozwiązania.

 

W tym roku spotkanie odbyło się 25 września. Poza członkami Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  wzięli w nim udział  także przedstawiciele służb i organizacji społecznych.  

Na zaproszenie burmistrza Sławomira Kowalewskiego przybyli: Anna Boćkowska (reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie), Janusz Grzybicki (Komenda Powiatowa Policji Mława), Zbigniew Kąpiński (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie), Barbara Wesołowska (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie), Marek Wysocki (Komendant Straży Miejskiej), Justyna Koronowska (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie), Agnieszka Bogucka (MAR-KOT Miączyn) oraz pracownicy Urzędu Miasta Mława: Mariusz Szczechowicz, Magdalena Grzywacz, Andrzej Fafiński, Kinga Pniewska i Janusz Szempliński.

 

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski zwrócił uwagę na znaczenie niesienia pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. Podkreślił konieczność aktualizacji procedur postępowania z bezdomnymi (aktualny algorytm postępowania załączamy poniżej).

Agnieszka Bogucka z Mar-Kot-u poinformowała o zapotrzebowaniu na ciepłą odzież i obuwie męskie. Zbiórkę tych rzeczy oraz kołder, koców i pościeli prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie (ul. Narutowicza 6).

 

Przedstawicielka tej placówki – Anna Boćkowska zapoznała zebranych z obowiązującymi od maja przepisami prawa, które zobligowały miasto do wyboru dwóch ośrodków: dla osób wymagających tymczasowego schronienia oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Funkcję tymczasowego schronienia będzie pełnił ośrodek w Garnowie Dużym (gmina Gołymin). Obecnie przebywają w nim 2 osoby bezdomne, których ostatnim zameldowaniem była Mława.

 

Szpital zadeklarował – wzorem lat ubiegłych – przygotowanie gorących posiłków regeneracyjnych dla potrzebujących, gdy temperatury zimą spadną poniżej – 15 stopni. Ogłoszenia w sprawie rozpoczęcia i zakończenia wydawania tych posiłków będziemy na bieżąco publikować na naszej stronie internetowej.

 

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM
Do pobrania
algorytm.pdf 223.35 KB