Przy ul. Reymonta odsłonięto pamiątkową tablicę

Przy ul. Reymonta odsłonięto pamiątkową tablicę

O tym, że w Mławie mieściła się komórka wywiadu II Rzeczypospolitej Mławianie usłyszeli kilka miesięcy temu. Przypomniał nam o tym dr Tomasz Sypniewski, inicjator idei upamiętnienia tego faktu.

W środę 1 września b.r. Burmistrz Sławomir Kowalewski wraz ze Starostą Włodzimierzem Wojnarowskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mławie – Krzysztofem Wasiłowskim, prof. dr hab. Ryszardem Juszkiewiczem, dr Tomaszem Sypniewskim oraz reprezentantem właścicieli posesji przy ul. Reymonta, odsłonili pamiątkowy obelisk. Na szklanej tablicy przymocowanej do głazu narzutowego czytamy:

„W budynku tym w latach 30 – tych XX w. znajdowała się siedziba Posterunku Oficerskiego nr 1 Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Bydgoszczy, jednej z najlepszych służb wywiadowczych ówczesnej Europy.
Służbę w nim pełnili:
• kpt. Marian Włodarkiewicz - kierował PO nr 1 od X 1928 do V 1930
• por. Franciszek Stawicki - kierował PO nr 1 od V 1930 do I 1931
• por. Tadeusz Górowski - kierował PO nr 1 od I 1931 do V 1932
• kpt. Czesław Muller - kierował PO nr 1 od V 1932 do X 1936
• kpt Czesław Brunner - kierował PO nr 1 od X 1936 do V 1937
• mjr Kazimierz Wyszosław Tomasik - kierował PO nr 1 od IV 1939 do IX 1939
oraz
• por. Otto Dąbrowski
• por. Stefan Barański
• sierż. Paweł Schmidt
• st. sierż. Władysław Stawniak
• st. sierż.Wiktor Rejnowski

Cześć ich pamięci

Mieszkańcy Mławy”

Uczestnicy uroczystości zgodnie podkreślali ważną rolę oficerów z mławskiego posterunku w pokonaniu nazizmu. W krótkim przemówieniu Burmistrz Miasta Mława, Sławomir Kowalewski oddał „cześć bohaterom- obrońcom naszej Ojczyzny”.

Kontynuacją obchodów 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej była Msza św. za Ojczyzną w kościele p.w. św. Trójcy w Mławie.
mg/mb

Przy ul. Reymonta odsłonięto pamiątkową tablicę