Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Ogłoszenie konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Data wpisu: 2017-09-22 14:08:00 Autor: Agnieszka Puzio-Dębska
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zarządza się  przeprowadzenie konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w celu przygotowania Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Czas rozpoczęcia: 29 września 2017 r.

Czas zakończenia: 16 października 2017 r.

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Mława.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu Współpracy Miasta Mławaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia 145/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;

b) zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, pok. Nr 36.

Formularz propozycji składanych zmian do projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok stanowi załącznik nr 2 do  Zarządzenia 145/2017 z dnia 29.09.2017 r. 

Propozycje do Programu współpracy na 2018 rok w formie ankiety stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia 145/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Propozycje zmian w Programie współpracy w formie formularza, o którym mowa w pkt 7 oraz w formie ankiety, o której mowa w pkt 8 należy przekazywać:

a) w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36 - drogą korespondencyjną na adres Urzędu, Stary Rynek 19,

b) w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl - na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl,

c) bezpośrednio do pok. 36, Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19.

Załączniki

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl